REGULAMIN WYZWANIA

ROWELOVE

 

ORGANIZATOR

PRO-SPORT Aneta Frąckowiak

Os. St. Batorego 11/55 60-687 Poznań

NIP: 558-168-92-52

Telefon: 504 919 664

Adres e-mail : wyzwania@locosport.pl malgorzata@locosport.pl

 1. CEL WYDARZENIA
 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 2. Zwiększanie świadomości na temat aktywności fizycznej
 3. Promowanie aktywnego wypoczynku
 1. TERMIN WYDARZENIA
 1. Wydarzenie trwać będzie w dniach 01.05.2022 – 30.06.2022

III. MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenie odbywać się będzie online, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia i nocy.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do pokonania ROWEREM wybranego przez siebie dystansu:
 1. 305km (średnio 5km dziennie)
 2. 427km (średnio 7km dziennie)
 3. 610km (średnio 10km dziennie)

 

 1. WERYFIKACJA POSTĘPÓW
 1. Każda uczestniczka po zakupie pakietu otrzymuje indywidualne konto do logowania, z dostępem do wyzwania ROWELOVE. W zakładce „Moje wyzwania” pod wyzwaniem ROWELOVE uzupełniać może ilość przejechanych kilometrów.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do przesłania screena/zdjęcia z telefonu, zegarka, lub aplikacji, które potwierdzać będą ilość przejechanych kilometrów. Potwierdzeniem może być również zdjęcie licznika rowerowego. Zdjęcia/screeny wysyłane powinny być na adres malgorzata@locosport.pl. Raporty wysyłane mogę być w formie dziennej, lub tygodniowej. Dopuszcza się również raportowanie miesięczne. Brak przesłanych potwierdzeń powoduje niezaliczenie wyzwania.
 1. ZAPISY I PAKIET
 1. Rejestracja zawodniczek oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.locosport.pl
 2. W przypadku rezygnacji z wyzwania opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Uczestniczce przysługuje wówczas zakupiony pakiet, z wyłączeniem medalu.
 3. Zapisy trwać będą od 01.04.2022 do 30.04.2022 lub do wyczerpania puli dostępnych pakietów.
 4. Pakiet wyzwania zawiera:

4a. Pakiet podstawowy

medal ROWELOVE

4b. Pakiet MINI

medal ROWELOVE + bidon ROWELOVE

4c. Pakiet MIDI

medal ROWELOVE + koszulka rowerowa

4d. PAKIET MAX

medal ROWELOVE + bidon ROWELOVE + koszulka rowerowa

 

Pakiet wysłany zostanie po zgłoszeniu wykonaniu wyzwania przez uczestniczkę oraz weryfikacji dokonanych postępów. Zgłoszenie ukończenia wyzwania należy wysłać na maila wyzwania@locosport.pl

 1. Ceny zapisów:

– Pakiet podstawowy – 39zł

– Pakiet MINI – 89zł

– Pakiet MIDI – 269zł

– Pakiet MAX – 319zł

 1. Rejestracja w wyzwaniu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska na liście uczestniczek wydarzenia dostępnej na stronie www.locosport.pl
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestniczką wyzwania może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty zgodnej z pkt V niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem ukończenia wyzwania jest pokonanie rowerem zadeklarowanego dystansu liczonego w kilometrach, potwierdzone udokumentowanymi wpisami w przydzielonym profilu oraz potwierdzone przesłanymi screenami/zdjęciami na adres mailowy malgorzata@locosport.pl
 4. Wysyłka pakietów odbędzie się po weryfikacji przesłanych wyników, nie wcześniej niż 5.07.2022 roku
 5. Koszt wysyłki pakietów:

5a. Paczkomat 13zł

5b. Kurier 15zł

5c. Odbiór osobisty po mailowym ustaleniu. Adres do kontaktu w sprawie odbioru osobistego: wyzwania@locosport.pl

 1. Warunkiem wysyłki pakietu jest mail potwierdzający zakończenie wyzwania na adres malgorzata@locosport.pl Brak przesłanego zgłoszenia oznacza wstrzymanie wysyłki. W przypadku braku kontaktu z uczestniczką przez 6 miesiący od momentu zakończenia wyzwania przez organizatora – pakiet przepada.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w wyzwaniu jest dobrowolny.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu – Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 3. Przetwarzanie danych obejmuje przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług, także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.