REGULAMIN WYZWANIA

„LETNIA KRÓLOWA KROKÓW 2022″

 

ORGANIZATOR

PRO-SPORT Aneta Frąckowiak

Os. St. Batorego 11/55 60-687 Poznań

NIP: 558-168-92-52

Telefon: 504 919 664

Adres e-mail: biuro@locosport.pl malgorzata@locosport.pl

 

 

 1. CEL WYDARZENIA
 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 2. Zwiększanie świadomości na temat aktywności fizycznej
 3. Promowanie aktywnego wypoczynku

 

 

 1. TERMIN WYDARZENIA
 1. Wydarzenie trwać będzie w dniach 01.07.2022 – 31.08.2022

 

 

III. MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenie odbywać się będzie online, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia i nocy.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do pokonania wybranego przez siebie dystansu:
 1. STARTERKA – 350 000 kroków
 2. FAJTERKA – 500 000 kroków
 3. WYMIATACZKA – 1 000 000 kroków
 4. ULTRASKA – 2 000 000 kroków

 

 

 1. WERYFIKACJA POSTĘPÓW
 1. Każda uczestniczka po zapisaniu się do wyzwania otrzyma indywidualne konto do logowania, z dostępem do wyzwania Letnia Królowa Kroków 2022. Na swoim koncie uzupełniać będzie mogła swoje kroki wykonane każdego dnia.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do przesłania screena/zdjęcia z telefonu, zegarka, lub aplikacji, które potwierdzać będzie wykonaną ilość kroków. Jest to warunek zaliczenia wyzwania. Zdjęcia/screeny wysyłane powinny być na adres malgorzata@locosport.pl Raporty wysyłane mogę być w formie dziennej, lub tygodniowej. Dopuszcza się również raportowanie miesięczne. Brak przesłanych potwierdzeń powoduje niezaliczenie wyzwania.

 

 

 1. ZAPISY I PAKIET
 1. Rejestracja zawodniczek oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.locosport.pl
 2. W przypadku rezygnacji z wyzwania opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 3. Zapisy trwać będą od 17.05.2022 do 30.06.2022 lub do wyczerpania puli dostępnych pakietów.
 4. Pakiet wyzwania zawiera:

4a. Pakiet start

– medal KRÓLOWA KROKÓW

4b. Pakiet MINI

– medal KRÓLOWA KROKÓW

– daszek LAWENDOWE MANDALE

4c. PAKIET MIDI

– medal KRÓLOWA KROKÓW

– koszulka LAWENDA – wersja krótka lub long

4d. PAKIET MAX

– medal KRÓLOWA KROKÓW

– koszulka LAWENDA – wersja krótka lub long

– daszek LAWENDOWE MANDALE

4e. PAKIET VIP

– medal KRÓLOWA KROKÓW

– koszulka LAWENDA – wersja krótka lub long

– daszek LAWENDOWE MANDALE

– saszetka-kosmetyczka LAWENDA

– hydrolat lawendowy

 

Pakiet wysłany zostanie po zgłoszeniu wykonaniu wyzwania przez uczestniczkę oraz weryfikacji dokonanych postępów. Zgłoszenie ukończenia wyzwania należy wysłać na maila malgorzata@locosport.pl

W przypadku dokonania wyboru podwójnej wysyłki (dotyczy zapisów do 10.06.2022) pakiet wysłany zostanie w terminie do 1.07.2022 roku.

 

 1. Ceny zapisów:

– Pakiet podstawowy – 39zł

– Pakiet MINI – 99zł

– Pakiet MIDI – 159zł

– Pakiet MAX – 219zł

– Pakiet VIP – 269zł

 

 1. Rejestracja w wyzwaniu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska na liście uczestniczek wydarzenia dostępnej na stronie www.locosport.pl

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestniczką wyzwania może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty zgodnej z pkt V niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem ukończenia wyzwania jest wykonanie ilości kroków zadeklarowanych podczas zapisów, potwierdzone udokumentowanymi wpisami w przydzielonym profilu oraz potwierdzone przesłanymi screenami/zdjęciami na adres mailowy malgorzata@locosport.pl
 4. Wysyłka pakietów odbędzie się po weryfikacji przesłanych wyników, nie później niż 10 dni po zgłoszeniu ukończenia wyzwania.
 5. Koszt wysyłki pakietów:

5a. Paczkomat 13zł

5b. Kurier 15zł

5c. Odbiór osobisty po mailowym ustaleniu. Adres do kontaktu w sprawie odbioru osobistego: biuro@locosport.pl

 1. Warunkiem wysyłki pakietu jest mail potwierdzający zakończenie wyzwania na adres malgorzata@locosport.pl Brak przesłanego zgłoszenia oznacza wstrzymanie wysyłki. W przypadku braku kontaktu z uczestniczką przez 3 miesiące od momentu zakończenia wyzwania przez organizatora – pakiet przepada.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w wyzwaniu jest dobrowolny.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu – Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 3. Przetwarzanie danych obejmuje przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług, także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.