REGULAMIN WYZWANIA „KRÓLOWA KROKÓW”

 

ORGANIZATOR

PRO-SPORT Aneta Frąckowiak

Os. St. Batorego 11/55 60-687 Poznań

NIP: 558-168-92-52

Telefon: 504 919 664

Adres e-mail : wyzwania@locosport.pl

CEL WYDARZENIA

 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 2. Zwiększanie świadomości na temat aktywności fizycznej
 3. Promowanie aktywnego wypoczynku

TERMIN WYDARZENIA

 1. Wydarzenie trwać będzie w dniach 01.07.2021 – 31.08.2021

MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenie odbywać się będzie online, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia i nocy.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do pokonania minimum 620 000 kroków w trakcie trwania całego wyzwania (średnio 10 000 kroków dziennie)
 3. Rekomendowana ilość kroków do pokonania – 1mln. Ukończenie wyzwania z minimalną 1mln kroków oznacza zdobycie DYPLOMU z tytułem KRÓLOWA KROKÓW

WERYFIKACJA POSTĘPÓW

 1. Każda uczestniczka po zapisaniu się do wyzwania otrzyma indywidualny link, w którym uzupełniać będzie mogła ilość wykonanych kroków.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do przesłania screena/zdjęcia z telefonu, zegarka, lub aplikacji, które potwierdzać będzie wykonaną ilość kroków. Zdjęcia/screeny wysyłane powinny być na adres wyzwania@locosport.pl

Można wysyłać je w systemie dziennym, lub tygodniowym.

 

ZAPISY I PAKIET

 1. Rejestracja zawodniczek oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie https://locosport.pl/loco-wyzwania/letnie-wyzwanie-krolowa-krokow/
 2. W przypadku rezygnacji opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 3. Zapisy trwać będą od 20.06.2021 do 31.07.2021 lub do wyczerpania puli dostępnych pakietów.
 4. Pakiet wyzwania zawiera:

4a. Pakiet podstawowy

– medal KRÓLOWA KROKÓW

4b. Pakiet rozszerzony

– medal KRÓLOWA KROKÓW

– koszulka KRÓLOWA KROKÓW

4c. Pakiet Full

– medal KRÓLOWA KROKÓW

– koszulka KRÓLOWA KROKÓW

– komin wielofunkcyjny KRÓLOWA KROKÓW

– opaska KRÓLOWA KROKÓW

 1. Pakiet wysłany zostanie po wykonaniu wyzwania oraz weryfikacji dokonanych postępów (patrz pkt. V regulaminu)
 2. Cena zapisów:

6a. 20.06.2021 – 05.07.2021 (lub do wyczerpania limitu – 200 osób opłaconych)

– Pakiet podstawowy – 39zł

– Pakiet rozszerzony – 129zł

– Pakiet Full – 159zł

 

6b. 06.07.2021 – 31.07.2021 (lub do wyczerpania zapasów)

– pakiet podstawowy – 49zł

– pakiet rozszerzony 149zł

– pakiet Full 179zł

 1. Rejestracja w wyzwaniu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska na liście uczestniczek wydarzenia dostępnej na stronie https://locosport.pl/lista-startowa-krolowa-krokow/

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestniczką wyzwania może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty zgodnej z pkt VI niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem ukończenia wyzwania jest wykonanie minimum 620tys kroków potwierdzone udokumentowanymi wpisami w przydzielonym profilu.
 4. Wysyłka pakietów odbędzie się po weryfikacji przesłanych wyników, nie później niż 10 dni po zgłoszeniu ukończenia wyzwania.
 5. Koszt wysyłki pakietów:

5a. Paczkomat 13zł

5b. Kurier 15zł

5c. Odbiór osobisty po mailowym ustaleniu. Adres do kontaktu w sprawie odbioru osobistego: wyzwania@locosport.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w wyzwaniu jest dobrowolny.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu – Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 3. Przetwarzanie danych obejmuje przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług, także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.