REGULAMIN WYZWANIA

JESIENNO-ZIMOWE ULTRA WYZWANIE KRÓLOWA KROKÓW II”

 

ORGANIZATOR

PRO-SPORT Aneta Frąckowiak

Os. St. Batorego 11/55 60-687 Poznań

NIP: 558-168-92-52

Telefon: 504 919 664

Adres e-mail : biiuro@locosport.pl

 1. CEL WYDARZENIA

 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 2. Zwiększanie świadomości na temat aktywności fizycznej
 3. Promowanie aktywnego wypoczynku

II. TERMIN WYDARZENIA

 1. Wydarzenie trwać będzie w dniach 01.10.2021 – 31.12.2021

III. MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenie odbywać się będzie online, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia i nocy.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do pokonania minimum 1 000 000 kroków w trakcie trwania całego wyzwania (średnio 10 869 kroków dziennie)

IV. WERYFIKACJA POSTĘPÓW

 1. Każda uczestniczka po zapisaniu się do wyzwania otrzyma indywidualne konto do logowania, z dostępem do wyzwania Jesienno-zimowe ULTRA wyzwanie Królowa Kroków II. Na swoim koncie uzupełniać będzie mogła swoje kroki wykonane każdego dnia.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do przesłania screena/zdjęcia z telefonu, zegarka, lub aplikacji, które potwierdzać będzie wykonaną ilość kroków. Zdjęcia/screeny wysyłane powinny być na adres malgorzata@locosport.pl Raporty wysyłane mogę być w formie dziennej, lub tygodniowej. Dopuszcza się również raportowanie miesięczne. Brak przesłanych potwierdzeń powoduje niezaliczenie wyzwania.

V. ZAPISY I PAKIET

 1. Rejestracja zawodniczek oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie (…)
 2. W przypadku rezygnacji z wyzwania opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 3. Zapisy trwać będą od 10.09.2021 do 31.09.2021 lub do wyczerpania puli dostępnych pakietów.
 4. Pakiet wyzwania zawiera:

4a. Pakiet podstawowy

medal KRÓLOWA KROKÓW

4b. Pakiet MINI

medal KRÓLOWA KROKÓW

komin (chusta) i opaska

4c. Pakiet MIDI

medal KRÓLOWA KROKÓW

koszulka z długim rękawem KRÓLOWA KROKÓW

4d. PAKIET MAX

– medal KRÓLOWA KROKÓW

– koszulka KRÓLOWA KROKÓW

– komin (chusta ) i opaska KRÓLOWA KROKÓW

4e. PAKIET VIP

PAKIET MAX + niespodzianka od LOCO SPORT + upominki od partnerów wydarzenia

Pakiet wysłany zostanie po zgłoszeniu wykonaniu wyzwania przez uczestniczkę oraz weryfikacji dokonanych postępów. Zgłoszenie ukończenia wyzwania należy wysłać na maila malgorzata@locosport.pl

 1. Ceny zapisów:

5a. 10.09.2021 – 31.09.2021

Pakiet podstawowy – 39zł

Pakiet MINI – 99zł

Pakiet MIDI – 149zł

– Pakiet MAX – 189zł

– Pakiet VIP – 229zł

 

5b. 01.10.2021 – 14.10.2021 (lub do wyczerpania zapasów)

Pakiet podstawowy – 49zł

Pakiet MINI – 119zł

Pakiet MIDI – 169zł

– Pakiet MAX – 209zł

– Pakiet VIP – niedostępny

6. Rejestracja w wyzwaniu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska na liście uczestniczek wydarzenia dostępnej na stronie (…)

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestniczką wyzwania może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty zgodnej z pkt V niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem ukończenia wyzwania jest wykonanie minimum 1mln kroków potwierdzone udokumentowanymi wpisami w przydzielonym profilu oraz potwierdzone przesłanymi screenami/zdjęciami na adres mailowy malgorzata@locosport.pl
 4. Wysyłka pakietów odbędzie się po weryfikacji przesłanych wyników, nie później niż 10 dni po zgłoszeniu ukończenia wyzwania.
 5. Koszt wysyłki pakietów:

5a. Paczkomat 13zł

5b. Kurier 15zł

5c. Odbiór osobisty po mailowym ustaleniu. Adres do kontaktu w sprawie odbioru osobistego: biuro@locosport.pl

6. Warunkiem wysyłki pakietu jest mail potwierdzający zakończenie wyzwania na adres malgorzata@locosport.pl Brak przesłanego zgłoszenia oznacza wstrzymanie wysyłki. W przypadku braku kontaktu z uczestniczką przez 3 miesiące od momentu zakończenia wyzwania przez organizatora – pakiet przepada.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w wyzwaniu jest dobrowolny.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu – Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

 3. Przetwarzanie danych obejmuje przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług, także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.