REGULAMIN

Wirtualny Bieg na Dzień Dziecka

ORGANIZATOR

PRO-SPORT Aneta Frąckowiak

Os. St. Batorego 11/55 60-687 Poznań

NIP: 558-168-92-52

Telefon: 504 919 664

Adres e-mail : malgorzata@locosport.pl lub wyzwania@locosport.pl

I CEL WYDARZENIA

 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dorosłych i dzieci
 2. Zwiększanie świadomości na temat aktywności fizycznej
 3. Promowanie aktywnego wypoczynku
 1.  II  TERMIN WYDARZENIA
 1. Wydarzenie trwać będzie w dniach 30.05.2022 – 05.06.2022

III. MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenie odbywać się będzie wirtualnie, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia i nocy.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do pokonania sama lub w towarzystwie swojego dziecka/dzieci wybranego przez siebie dystansu:
 1. 1km
 2. 3km
 3. 5km

 1. WERYFIKACJA POSTĘPÓW
 1. Każda uczestniczka po zakupie pakietu otrzymuje indywidualne konto do logowania, z dostępem do Wirtualnego Biegu na Dzień Dziecka. W zakładce „Moje wyzwania” pod hasłem Wirtualny Bieg na Dziecka uzupełnić można pokonany dystans w dniu jego zaliczenia.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do przesłania screena/zdjęcia z telefonu, zegarka, lub aplikacji, które potwierdzać będą przebiegnięty dystans. Zdjęcia/screeny wysyłane powinny być na adres malgorzata@locosport.pl. Potwierdzenie realizacji zadania wysłać należy niezwłocznie po ukończeniu zadania, nie później niż do 30.06.2022 roku.
 1. ZAPISY I PAKIET
 1. Rejestracja zawodniczek oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.locosport.pl
 2. W przypadku rezygnacji z wyzwania opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Uczestniczce przysługuje wówczas zakupiony pakiet, z wyłączeniem medalu.
 3. Zapisy trwać będą od 29.04.2022 do 20.05.2022 lub do wyczerpania puli dostępnych pakietów.
 4. Pakiet wyzwania zostaje skomponowany przez zawodniczkę podczas zapisów. W pakiecie znaleźć może się dowolna ilość medali, koszulek i daszków. Podstawowe ceny składowych pakietu:
 1. Medal dla osoby dorosłej – 39zł
 2. Medal dla dziecka – 35zł
 3. Zestaw medali rodzic + dziecko 69zł
 4. Koszulka dziecięca 99zł
 5. Koszulka damska techniczna 129zł
 6. Daszek dziecięcy 59zł

Pakiet wysłany zostanie po zgłoszeniu wykonaniu zadania przez uczestniczkę oraz weryfikacji dokonanych postępów. Zgłoszenie ukończenia zadania należy wysłać na maila wyzwania@locosport.pl Wysyłka pakietów – po 15 czerwca 2022 roku

 1. Rejestracja w wyzwaniu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska na liście uczestniczek wydarzenia dostępnej na stronie www.locosport.pl

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestniczką wyzwania może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 2. Uczestnictwo dzieci tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty zgodnej z pkt V niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem ukończenia zadania jest pokonanie biegiem/marszobiegiem zadeklarowanego dystansu liczonego w kilometrach, potwierdzone udokumentowanymi wpisami w przydzielonym profilu oraz potwierdzone przesłanymi screenami/zdjęciami na adres mailowy malgorzata@locosport.pl
 5. Wysyłka pakietów odbędzie się po weryfikacji przesłanych wyników, nie wcześniej niż 15.06.2022 roku
 6. Koszt wysyłki pakietów:

6a. Paczkomat 13zł

6b. Kurier 15zł

6c. Odbiór osobisty po mailowym ustaleniu. Adres do kontaktu w sprawie odbioru osobistego: wyzwania@locosport.pl

 1. Warunkiem wysyłki pakietu jest mail potwierdzający zakończenie wyzwania na adres malgorzata@locosport.pl Brak przesłanego zgłoszenia oznacza wstrzymanie wysyłki. W przypadku braku kontaktu z uczestniczką przez 6 miesiący od momentu zakończenia wyzwania przez organizatora – pakiet przepada.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w wyzwaniu jest dobrowolny.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu – Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 3. Przetwarzanie danych obejmuje przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług, także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.