REGULAMIN BIEGU WIRTUALNEGO „AKTYWNY DZIEŃ KOBIET”

 

ORGANIZATOR

PRO-SPORT Aneta Frąckowiak

Os. St. Batorego 11/55 60-687 Poznań

NIP: 558-168-92-52

Telefon: 504 919 664

Adres e-mail: biuro@locosport.pl malgorzata@locosport.pl

 

 

 1. CEL WYDARZENIA
 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 2. Zwiększanie świadomości na temat aktywności fizycznej
 3. Promowanie aktywnego wypoczynku

 

 

 1. TERMIN WYDARZENIA
 1. Wydarzenie trwać będzie w dniach 7.03.2023 – 09.03.2023

 

 

III. MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Wydarzenie odbywać się będzie online, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia i nocy.
 2. Każda uczestniczka zobowiązana jest do pokonania wybranego przez siebie dystansu w wybrany przez siebie sposób – biegiem, marszem, marszobiegiem:
 1. 3km
 2. 5km
 3. 10km
 4. 15km

 

 

 1. WERYFIKACJA POSTĘPÓW
 1. Każda uczestniczka po zapisaniu się do wyzwania otrzyma indywidualne konto do logowania, z dostępem do wyników biegu, gdzie uzupełnić będzie mogła ilość zaliczonych km.

 

 1. ZAPISY I PAKIET
 1. Rejestracja zawodniczek oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.locosport.pl
 2. W przypadku rezygnacji z biegu opłata wpisowa podlega zwrotowi wyłącznie po odstąpieniu od umowy zakupu i odesłania zakupionego, kompletnego pakietu
 3. Zapisy trwać będą od 20.01.2023 do 05.03.20223 lub do wyczerpania puli dostępnych pakietów.
 4. Pakiet wyzwania zawiera:

4a. Pakiet podstawowy – medal

4b. Pakiet z upominkiem – nie dotyczy osób, które zakupiły Sensualny BOX

 

 

Pakiety wysyłane będą 6 marca 2023 roku.

 

 1. Ceny zapisów:

– Pakiet podstawowy – 45zł

– Pakiet z upominkiem – 95zł

 

 1. Rejestracja w wyzwaniu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska na liście uczestniczek wydarzenia dostępnej na stronie www.locosport.pl

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestniczką wyzwania może być osoba, która ukończyła 18 rok życia. W przypadku uczestnika/uczestniczki niepełnoletniej wymagane jest zgłoszenie wykonane przez rodzica.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty zgodnej z pkt V niniejszego regulaminu.
 3. Wysyłka pakietów odbędzie się przed startem wydarzania. W zależności od ilości uczestników pakiety wysyłane będą w dniach 04-06.03.2023
 4. Koszt wysyłki pakietów:

4a. Paczkomat 14zł

4b. Kurier 16zł

4c. Orlen Paczka 11zł

4d. Odbiór osobisty po mailowym ustaleniu. Adres do kontaktu w sprawie odbioru osobistego: biuro@locosport.pl

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w wyzwaniu jest dobrowolny.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu – Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 3. Przetwarzanie danych obejmuje przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług, także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.