Regulamin konkursu „Żegnamy zimę”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma PRO-SPORT, właściciel marki LOCO SPORT.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
 3. Konkurs odbywa się tylko i wyłącznie na fanpage’u marki LOCO SPORT
 4. Celem konkursu jest pokazanie dowolnego zdjęcia, kolażu zdjęć lub filmu, pokazującego aktywne spędzanie czasu zimą.
 5. Nagrodą dla jednej osoby będzie dowolny zestaw opaska plus komin.
 6. Konkurs staruje 25.02.2021 roku i trwać będzie do 16.03.2021 przy czym:

5a. Zgłoszenia w postaci komentarza należy dokonać do 05.03.2021,

5b. 07.03.2021r.o godzinie 20:00 czasu polskiego, podczas live  „Wieczór z LOCO” nastąpi ogłoszenie zwycięzców,

5c. Do 14.03.2020r. składać można reklamacje.

5d. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 48h

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem jest posiadanie profilu na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby z najbliższej rodziny organizatora.
 4. Warunkiem udziału jest polubienie Fanpage’a LOCO SPORT
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy skomentować post konkursowy dodając dowolne swoje zdjęcie, kolaż zdjęć lub film.
 6. Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.
 7. Komentując post konkursowy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego zdjęcia na fanpage’u w przypadku wygranej.
 8. Zwycięzca otrzymuje zestaw opaskę i komin LOCO.
 9. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się po naradach komisji, w skład której wchodzi zespół LOCO w składzie Aneta Frąckowiak, Magdalena Bąkowska.
 10. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 07.03.2021 o godzinie 20:00 czasu polskiego na fanpage’u marki LOCO SPORT
 11. Nagrody dla zwycięzców przesłane zostaną pocztą na wskazany adres.
 12. Warunkiem wydania nagrody jest podanie prawidłowego adresu wysyłki w wiadomości prywatnej na fanpage;u LOCO SPORT w ciągu 48h od ogłoszenia listy zwycięzców.
 13. W przypadku nie podania prawidłowego adresu wysyłki nagroda przepada.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw LOCO w skład którego wchodzą dowolna opaska i dowolny komin.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje składać można do 14.03.2021 na adres biuro@locosport.pl
 2. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 48h

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu