Regulamin konkursu „LOCO majówka”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma PRO-SPORT, właściciel marki LOCO SPORT.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
 3. Konkurs odbywa się tylko i wyłącznie w grupie marki LOCO SPORT – JESTEM LOCO
 4. Celem konkursu jest pokazanie dowolnego filmu lub zdjęcia wyznaczającego oryginalne wyzwanie dla pozostałych Loco Babek.
 5. Nagrodą dla jednej osoby będzie voucher o wartości 100zł do sklepu www.locosport.pl
 6. Konkurs startuje 01.05.2021 roku i trwać będzie do 12.05.2021 przy czym:

5a. Zgłoszenia w postaci posta oznaczonego #locomajówka należy dokonać  w dniach

01-05.03.2021,

5b. 6.05.2021r w oddzielnym poście w grupie ogłoszona zostanie zwyciężczyni.

5c. Do 10.05.2021r. składać można reklamacje.

5d. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 48h

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem jest posiadanie profilu na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby z najbliższej rodziny organizatora.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy wstawić post w grupie JESTEM LOCO z oznaczeniem #locomajówka w którym rzuca wyzwanie pozostałym Loco Babkom.
 5. Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.
 6. Wstawiając post konkursowy uczestniczka wyraża zgodę na publikację swojego zdjęcia na fanpage’u w przypadku wygranej.
 7. Zwyciężczyni otrzymuje voucher do sklepu LOCO o wartości 100zł.
 8. Wyłonienie zwyciężczyni odbędzie się po naradach komisji, w skład której wchodzi zespół LOCO w składzie Aneta Frąckowiak, Magdalena Bąkowska.
 9. Zwyciężczyni zostanie ogłoszona 06.05.2021 o godzinie 20:00 czasu polskiego w grupie marki LOCO SPORT
 10. Nagroda dla zwyciężczyni przesłana zostaną pocztą na wskazany adres.
 11. Warunkiem wydania nagrody jest podanie prawidłowego adresu wysyłki w wiadomości prywatnej na fanpage;u LOCO SPORT, lub w wiadomości prywatnej, w ciągu 48h od ogłoszenia zwyciężczyni.
 12. W przypadku nie podania prawidłowego adresu wysyłki nagroda przepada.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 100zł do sklepu www.locosport.pl

REKLAMACJE

 1. Reklamacje składać można do 10.05.2021 na adres biuro@locosport.pl
 2. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 48h

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu